Verzending & levering

Levering en uitvoering

  1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres of een door u gekozen b-post servicepunt. Bar à Beauté kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
  2.  Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen, afhankelijk van de postdienst. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  3. Indien een product niet in voorraad is wordt dit duidelijk vermeld op de website op de productpagina, of melden we dit aan u persoonlijk.
  4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
  5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die u besteld vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 
  6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Neem contact met ons op